silje123.JPG
Avisene og offentligheten 1763-1850Norge var i union med Danmark fra vikingtiden i 1380 fram til vi fikk vår egen grunnlov i 1814. Før 1700-tallet var hovedstaten i Danmark(København)det politiske sentrum, og de som hadde enerett til hele riket var de som gav ut aviser i København. Dette hindret lenge Norge i å gi ut aviser, men på slutten av 1700-tallet var avis produksjonen i gang. De første avisene som ble gitt ut i Norge var på slutten av 1700-tallet, og Norges eldste avis heter "Norske intelligenz-seddler", som ble gitt ut i 1763 av en mann som heter Samuel C. Schwach. Adressavisen er også en av Norges eldste aviser. Den ble gitt ut i 1767 og er faktisk Norges eldste dagsavis og blir fortsatt brukt i dag.

Man lurer kanskje på hva inneholdet var i avisene på denne tiden, og hvordan de så ut?

For de første avisene som ble utgitt i Norge er langt fra de avisene som vi kjenner i dag. De første avisene hadde utgangspunkt i noe som heter adressekontorer, hvor målet med avisene var å spre beskjeder og annonser fra folk og bedrifter. Innholdet var innsendte meningsytringer, som ble besvart av andre. De inneholdt langt i fra journalistikk som vi kjenner til i dag, avisene var en arena for debatter og lokale saker. Formatet på avisene var ikke tabloid, men full format. Det var ingen som hadde bilder og farger, men alt gikk i svart/hvitt. Så man kan trygt si at avisene har forandret seg en stor del siden 1700-tallet.
Kjente Norske aviser

adress.jpg
Adresseavisen
norskeee.jpg
Norske intelligenz-seddler